Revista Electroónica

Tipo de Publicación: 
Memorias
Categoría: 
Políticas
Coordinador Red: 
Martin Puchet Anyul
Pais Coordinador: 
Mexico
Fecha: 
2021
ISBN/ISSN/DOI: 
ISSN 2594-0937